Busurmankul Abdibait uulu مبارز MMA قرقیزستان با مدیر قهرمان UFC قرارداد منعقد کرد

Busurmankul Abdibait uulu مبارز MMA قرقیزستان با مدیر قهرمان UFC قرارداد منعقد کرد

Tainynews – Busurmankul Abdibait uulu مبارز MMA قرقیزستان با مدیر قهرمان UFC سایات عبدرخمانوف از قزاقستان قرارداد امضا کرد.

عبدرخمانوف مدیر بسیاری از مبارزان UFC است ، از جمله قهرمان MMA پتر یان از روسیه و رافائل فیزیف از قرقیزستان.

Author: admin