مدیر عامل سابق Beeline درگیر در مورد فروش غیرقانونی فرکانس های رادیویی است: دادستان کل

مدیر عامل سابق Beeline درگیر در مورد فروش غیرقانونی فرکانس های رادیویی است: دادستان کل

Tainynews – مدیرکل سابق Beeline Evgeniy Krazhan به دلیل فروش فرکانس های رادیویی بدون مناقصه در حال تحقیق است ، دادستان کل قرقیزستان Kurmankul Zulushev در 5 فوریه گفت …

Author: admin