مدیر مدرسه کشتی خردسالان جمهوری خواه بازداشت شد

مدیر مدرسه کشتی خردسالان جمهوری خواه بازداشت شد

Tainynews – منابع در سازمان های اجرای قانون در تاریخ 5 فوریه به AKIpress گفتند – Kadyrbek Ergeshov ، مدیر مدرسه کشتی خردسالان ذخیره ویژه المپیک جمهوری ، بازداشت شد …

Author: admin