دادستان کل کشور در مورد احضار دادگاه به رئیس جمهور سابق Jeenbekov اظهار داشت: “در صورت لزوم او باید حاضر شود”

دادستان کل کشور در مورد احضار دادگاه به رئیس جمهور سابق Jeenbekov اظهار داشت: “در صورت لزوم او باید حاضر شود”

Tainynews – دادستان کل Kurmankul Zulushev درباره احضار رئیس جمهور سابق جمهوری قرقیزستان سورونبای Jeenbekov به دادگاه در پرونده معاون نخست وزیر سابق Duishenbek Zilaliev اظهار نظر کرد …

Author: admin