دادستان های بیشکک و اوش استعفا دادند

دادستان های بیشکک و اوش استعفا دادند

دادستان عمومی و انقلاب Kurmankul Zulushev

Tainynews Kurmankul Zulushev ، دادستان عمومی کشور امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: – دادستان بیشکک Temirbek Bekmamatov و دادستان Osh Kubat Abdraimov استعفا دادند.

Author: admin