روسیه 16688 مورد جدید ویروس کرونا را برای یک روز ثبت می کند

روسیه 16،688 مورد جدید ویروس کرونا را برای یک روز ثبت می کند

Tainynews – روسیه طی یک روز گذشته 16،688 مورد جدید ویروس کرونا را در 85 منطقه ثبت کرده است.

1851 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3،934،606 مورد رسیده است.

527 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 75732 نفر رسید.

در مجموع بیش از 103.6 میلیون آزمایش برای آلودگی به ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 458000 آزمایش برای روز گذشته.

625،196 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin