64 مورد مرگ در اثر ویروس کرونا در هفته گذشته در قزاقستان ثبت شده است

64 مورد مرگ در اثر ویروس کرونا در هفته گذشته در قزاقستان ثبت شده است

Tainynews وزارت بهداشت قزاقستان گفت: 64 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا در هفته از 25 تا 31 ژانویه در قزاقستان ثبت شده است.

23 مورد مرگ در شهر آلماتی ، 8 مورد در منطقه پاولودار ، 6 مورد در منطقه آلماتی و همچنین در منطقه کاراگاندا ، 4 مورد در شهر نور سلطان و همچنین در شیمکنت ، 3 مورد در منطقه آکمولا ثبت شده است.

هر کدام 2 مورد مرگ در قزاقستان شرقی ، قزاقستان غربی و منطقه Kostanay گزارش شده است.

در مناطق آتیراو ، ژامبیل ، مانگیستاو و کیزیلوردا در هفته گذشته هر کدام 1 مورد مرگ ناشی از COVID-19 گزارش شده است.

از زمان شیوع ، تعداد کشته شدگان COVID-19 در قزاقستان به 2540 نفر رسید.

Author: admin