قرقیزستان برای حمایت از بودجه 33.1 میلیارد سود جذب کرد

قرقیزستان برای حمایت از بودجه 33.1 میلیارد سود جذب کرد

Tainynews – بودجه قرقیزستان برای سه دوره کمک های سازمان های بین المللی دریافت می کند: حمایت از بودجه ، پاسخ Covid-19 و پشتیبانی اقتصادی در میان همه گیری ، گفت: باکتیگول جینبایوا ، وزیر دارایی در جلسه کمیته بودجه و امور مالی مجلس در 12 مه …

Author: admin