98 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

98 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – 98 نفر به مدت یک روز از بیماری پنومونی ناشی از COVID-19 و جامعه در قرقیزستان بهبود یافته اند ، تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

40 نفر در بیشکک ، 27 نفر در منطقه چوی ، 11 نفر در ایسیک کول ، 6 نفر در باتکن ، 5 نفر در نارین ، 4 نفر در منطقه اوش ، 3 نفر در شهر اوش و 2 نفر در منطقه جلال آباد بهبود یافتند.

از ماه مارس ، در مجموع 81،542 نفر در قرقیزستان از بیماری COVID-19 بهبود یافته اند.

Author: admin