قرقیزستان 73 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تأیید می کند

قرقیزستان 73 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تأیید می کند

Tainynews – قرقیزستان تا 6 فوریه صبح 73 مورد جدید عفونت ویروس کرونا را تأیید کرد ، تیم عملیاتی سراسری برای پاسخ ویروس کرونا گزارش داده است.

شهر بیشکک 27 مورد جدید روزانه را تأیید کرد. منطقه چوی – 16؛ منطقه نارین – 12؛ منطقه جلال آباد – 5؛ منطقه اوش – 4؛ منطقه ایسیک کول – 3 ، شهر اوش – 2؛ منطقه باتکن – 2؛ منطقه تالاس – 1.

قرقیزستان در مجموع 84992 مورد COVID-19 را تأیید کرد.

Author: admin