وزیر امور خارجه پیشنهاد افتتاح شعب دانشگاه های چین در قرقیزستان را داده است

وزیر امور خارجه پیشنهاد افتتاح شعب دانشگاه های چین در قرقیزستان را داده است

Tainynews – در تاریخ 5 فوریه ، وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف با سفیر چین دو دوین دیدار و در مورد همکاری در زمینه آموزش و بهداشت گفتگو کرد

کازاکبایف پیشنهاد کرد که امکان گسترش همکاری در زمینه آموزش را در نظر بگیرد.

وزارت امور خارجه گزارش داد ، كازاكبایف پیشنهاد كرد دفاتر نمایندگی م institutionsسسات آموزش عالی و م institutionsسسات آموزشی چین برای آموزش كارگران واجد شرایط در تخصص های حرفه ای و همچنین مراكز درمانی طب سنتی چینی در قرقیزستان پیشنهاد شود.

Author: admin