چین واکسن COVID-19 را به قرقیزستان ارائه می دهد

چین واکسن COVID-19 را به قرقیزستان ارائه می دهد

Tainynews – سفیر Du Dewen در دیدار با روسلان کازاکبائف وزیر امور خارجه گفت: دولت چین تصمیم گرفته است واکسن های ضد COVID-19 را به قرقیزستان ارائه دهد.

وزارت خارجه در بیانیه ای گفت ، قرقیزستان یکی از اولین کشورهایی است که واکسن چینی را به عنوان هدیه دریافت می کند ، بر اساس تصمیم دولت چین.

مسائل فنی تحویل واکسن به قرقیزستان در آینده نزدیک حل خواهد شد.

تعداد دوزها هنوز اعلام نشده است.

Author: admin