کامچیبک تاشیف ، رئیس امنیت ملی ، قرقیزستان را برای معالجه در خارج از کشور ترک می کند

کامچیبک تاشیف ، رئیس امنیت ملی ، قرقیزستان را برای معالجه در خارج از کشور ترک می کند

Tainynews – در تاریخ 5 فوریه ، رئیس کمیته امنیت ملی ایالت کامچیبک تاشیف در صفحه خود در شبکه های اجتماعی ارسال کرد که وی برای درمان در خارج از کشور عزیمت می کند.

وی اشاره ای به محل رفتن خود نکرد اما گفت که از 6 فوریه به مرخصی استعلاجی رفته است.

پزشک وی ، کالداربک عبدرامانف ، به او توصیه کرد که برای معالجه در خارج از کشور برود.

تاشیف که پس از وقایع اکتبر 2020 در قرقیزستان به سمت رئیس کمیته امنیت ملی دولت درآمد ، خواست که از انتشار شایعات خودداری کند.

Author: admin