مذاکرات محدود سازی و مشخص شدن مرزها تا زمان نامحدود بر روی همه گیر کوراو ویروس به تعویق افتاد

مذاکرات محدود سازی و مشخص شدن مرزها تا زمان نامحدود بر روی همه گیر کوراو ویروس به تعویق افتاد

معاون نخست وزیر اکرم مادوماروف

Tainynews – اکرم مادوماروف ، معاون نخست وزیر ، در جلسه امروز کمیسیون قانون اساسی و حاکمیت پارلمان قرقیزستان گفت: دو جلسه در مورد تعیین مرز و مرز بین قرقیزستان و تاجیکستان از ابتدای سال 2020 برگزار شد …

Author: admin