2 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

2 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

Tainynews – دو کارگر پزشکی طی روز گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند.

آنها شامل یک کارگر پزشکی در بیشکک و دیگری کارمند در منطقه چوی هستند.

در مجموع 4182 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4102 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin