93 نفر در قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

93 نفر در قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 93 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 35 مورد در بیشکک ، 30 مورد در منطقه چوی ، 12 مورد در منطقه ایسیک کول ، 6 مورد در منطقه اوش ، 3 مورد در اوش ، 3 مورد در منطقه جلال آباد ، 1 مورد در منطقه باتکن ، 1 مورد در منطقه نارین است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 81 هزار و 635 مورد رسیده است.

Author: admin