3 مورد مرگ در اثر عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

3 مورد مرگ در اثر عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – سه مورد کشنده از ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد شامل 2 مورد مرگ در منطقه ایسیک کول و یک مورد در بیشکک است.

براساس وزارت بهداشت ، تعداد کل مرگ های ثبت شده از COVID-19 از ماه مارس به 1426 مورد رسیده است.

Author: admin