قزاقستان 1،146 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش می کند

قزاقستان 1،146 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews – قزاقستان طی یک روز گذشته 1،146 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

موارد جدید شامل 140 مورد در نورالسلطان ، 113 مورد در آلماتی ، 60 مورد در منطقه قزاقستان شرقی ، 44 مورد در منطقه آتیراو ، 221 مورد در منطقه پاولودار ، 80 مورد در منطقه Karaganda ، 138 مورد در منطقه آكمولا ، 91 مورد در منطقه قزاقستان غربی ، 65 مورد در قزاقستان شمالی بوده است. منطقه ، 83 در منطقه Kostanai ، 64 در منطقه آلماتی ، 7 در Shymkent ، 3 در منطقه ترکستان ، 10 در منطقه Aktobe ، 8 در Kyzylorda.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 195112 مورد رسیده است.

1021 نفر به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند. تعداد کل بهبودهای ناشی از عفونت ویروس کرونا به 175901 مورد رسید.

Author: admin