قرقیزستان 42 مورد ویروس کرونا را تا 8 فوریه تأیید کرد

قرقیزستان 42 مورد ویروس کرونا را تا 8 فوریه تأیید کرد

Tainynews – قرقیزستان 42 مورد جدید ویروس کرونا برای روز گذشته ثبت کرده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

این موارد جدید شامل 32 مورد در بیشکک ، 4 مورد در منطقه چوی ، 2 مورد در منطقه جلال آباد ، 2 مورد در اوش ، 1 مورد در منطقه نارین ، 1 مورد در منطقه تالاس است.

موارد جدید ویروس کرونا در مناطق باتکن ، ایسیک کول و اوش ثبت نشده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به 85 هزار و 113 مورد رسیده است.

Author: admin