پیش بینی نرخ تورم جمهوری قرقیزستان در سال 2021 با 5.0 درصد: ADB

پیش بینی نرخ تورم جمهوری قرقیزستان در سال 2021 با 5.0 درصد: ADB

Tainynews – طبق گزارش بانک توسعه آسیا ، نرخ تورم جمهوری قرقیزستان 7.0 درصد در سال 2020 و 5.0 درصد در سال 2021 پیش بینی شده است.

نرخ تورم قرقیزستان در سال 2021 در میان کشورهای آسیای مرکزی کمترین خواهد بود. بیشترین نرخ تورم در ازبکستان (10٪) ، تاجیکستان (8.5٪) ، ترکمنستان (8٪) و قزاقستان (6.2٪) پیش بینی شده است.

Author: admin