420500 تن دام و طیور تولید شده در قرقیزستان در سال 2020 برای کشتار

420500 تن دام و طیور تولید شده در قرقیزستان در سال 2020 برای کشتار

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: تولید محصولات اصلی دامی در سال 2020 نسبت به سال 2019 افزایش یافته است.

تولید دام و طیور برای کشتار در وزن زنده به 420.5 هزار تن رسید.

در سال 2019 تولید دام و طیور برای کشتار به 413.5 هزار تن رسیده است.

Author: admin