اطلاعات مربوط به 1 700 000 حیوان شناسایی شده با برچسب وارد سیستم داده

اطلاعات مربوط به 1 700 000 حیوان شناسایی شده با برچسب وارد سیستم داده

Tainynews – آیدارالی ساریکوف ، مدیر امور دامپزشکی و بازرسی بهداشتی ، اطلاعات مربوط به 1 700 000 حیوان شناسایی شده با برچسب را وارد سیستم کرد.

وی خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی در سیستم کنترل دامپزشکی مشاهده نشد ، مشکلات در نقاط مختلف بوجود می آیند.

وی گفت: “سیستم كنترل ما به روز شده و در حال اجراست.”

Author: admin