719 کارگر پزشکی در نور سلطان علیه COVID-19 واکسینه شدند

719 کارگر پزشکی در نور سلطان علیه COVID-19 واکسینه شدند

Tainynews – واکسیناسیون مرحله ای از اول فوریه در قزاقستان ادامه دارد.

916 کارگر پزشکی قرار بود از 1 تا 8 فوریه در نور سلطان علیه COVID-19 واکسینه شوند. 719 کارگر پزشکی شلیک کردند. تیمور موراتوف ، رئیس بخش بهداشت عمومی گفت که این پوشش 78.5 درصد است.

تیمور موراتوف اظهار داشت: “این کارگران پزشکی در گروه های خطر هستند که در بیمارستان های عفونی ، ایستگاه های آمبولانس ، پذیرش بیمارستان های چند صحرایی کار می کنند.”

Author: admin