روسلانبک آکیلبکوف معاون شهردار بیشکک می شود

روسلانبک آکیلبکوف معاون شهردار بیشکک می شود

Tainynews – روسلان بک آکیلبکوف به عنوان معاون شهردار بیشکک در زمینه حمل و نقل و املاک شهرداری منصوب شده است.

دستور مربوطه قبل از استعفا توسط شهردار بیشکک بالباک تولوبائو امضا شد.

روسلانبک آکیلبکوف قبلاً مدیر شرکت حقوقی و مالی بود. در سال 2012 ، وی سمت معاون فرماندار منطقه Pervomaiskiy بیشکک را بر عهده داشت. وی سپس پستهای کلیدی را در سازمانهای دولتی و خصوصی بر عهده داشت.

روسلان بک آکیلبکوف در این پست جای عزیز آلیمکولوف را گرفت.

Author: admin