استادیومی که در محل پیست اتومبیلرانی Ak-Kula در بیشکک برنامه ریزی شده است

استادیومی که در محل پیست اتومبیلرانی Ak-Kula در بیشکک برنامه ریزی شده است

Tainynews جمالبک یرسالیف معاون شهردار گفت: دفتر شهردار بیشکک قصد دارد مکان پیست اسب Ak-Kula را در خارج از شهر به خاک منطقه Sokuluk منتقل کند.

وی گفت که پروژه ساخت یک ورزشگاه در این سایت در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد که فیفا می خواست 12 میلیون دلار اختصاص دهد و زمین را درخواست کرد.

وی گفت: “پیست اتومبیلرانی در خارج از شهر جابجا می شود تا بیشتر در این سایت یک شهر خوب بسازد. این موضوع توسط دولت تعیین می شود.”

Author: admin