آلبک ابراهیموف ، شهردار پیشین شهر بیشکک برای پرونده فرودگاه تحت تعقیب بود

آلبک ابراهیموف ، شهردار سابق بیشکک به دلیل پرونده فرودگاه خواستار شد

Tainynews – مشخص شد که آلبک ابراهیموف ، در دوران تصدی خود به عنوان شهردار بیشکک و رئیس هیئت مدیره فرودگاه بین المللی ماناس ، از شرکت ترکی Gata havayollari ve tasimacilik و برخی از مقامات فرودگاه بین المللی حمایت کرده است تا از امتیازات غیرقانونی حمل و نقل بین المللی بهره مند شود. به شرکت خارجی …

Author: admin