رایمبک ماترائیموف به دادگاه منتقل شد

رایمبک ماترائیموف به دادگاه منتقل شد

Tainynews – رایمبک ماترائیموف ، معاون سابق خدمات گمرکی ، در 9 فوریه به دادگاه منطقه Pervomaisky منتقل شد.

وکیل ماترائیموف گزارش داد که وی با تحقیقات معامله کرده است.

امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده خواهد بود.

روزنامه نگاران مجبور شدند از دادگاه محل برگزاری دادگاه ماترائیموف خارج شوند.

Author: admin