سازمان خبیب نورماگومدوف برای برگزاری مسابقات در قرقیزستان

سازمان خبیب نورماگومدوف برای برگزاری مسابقات در قرقیزستان

Tainynews – سازمان قهرمانی UFC ، خابیب نورماگومدوف ، مسابقات Eagle Fighting Championship قصد دارد یک تورنمنت را در قرقیزستان برگزار کند.

وی گفت که سازمان او امسال 11 مسابقه در قرقیزستان ، قزاقستان ، ازبکستان ، تاجیکستان و امارات در نظر گرفته است.

دو قرقیزستانی اروبوک ماریپوف (70 کیلوگرم) و فاروخ آجییف (61 کیلوگرم) با لیگ روسیه قرارداد بستند.

Author: admin