میزان رشد روزانه عفونت کورو ویروس در آلماتی 3.8 درصد است

میزان رشد روزانه عفونت کورو ویروس در آلماتی 3.8 درصد است

Tainynews جانداربک بکشین ، رئیس بازرس بهداشت گفت: نرخ رشد روزانه عفونت کورو ویروس در آلماتی در طی هفته گذشته 3.8 درصد بوده است.

بکشین گفت: “میزان رشد روزانه مورد نیاز بازرس بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت ، که برای تنظیم محدودیت های قرنطینه ضروری است.

تعداد کل موارد COVID-19 تایید شده در آلماتی به 1622 نفر رسیده است.

Author: admin