گزارش 3 مورد مرگ از Covid-19 در بیشکک

گزارش 3 مورد مرگ از Covid-19 در بیشکک

Tainynews – سه مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان ثبت شد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

تمام این مرگ ها در بیشکک ثبت شده است.

تعداد کل مرگ ثبت شده در اثر عفونت ویروس کرونا به 1436 مورد رسیده است.

Author: admin