پنج کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

پنج کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

Tainynews – پنج مورد جدید ویروس کرونا برای یک روز گذشته در میان کارگران پزشکی ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرون ویروس گزارش داد.

آنها شامل 3 کارگر پزشکی در منطقه چوی ، 1 نفر در منطقه ایسیک کول و 1 نفر در بیشکک هستند.

یک کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شد. یک کارگر پزشکی دیگر پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شد.

در مجموع 4192 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4107 کارگر پزشکی بهبود یافتند.

Author: admin