تاجیکستان 68 پرونده جدید COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 729 مورد است

تاجیکستان 68 پرونده جدید COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 729 مورد است

Tainynews وزارت بهداشت ، گفت: شصت و هشت مورد جدید COVID-19 در تاجیکستان تأیید شد.

دو مورد کشنده مرتبط با کروناویروس ثبت شد.

تعداد کل موارد کروناویروس تایید شده به 729 نفر رسیده است.

23 بیمار درگذشت.

Author: admin