5 کودک مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های قرقیزستان درگذشتند

5 کودک مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های قرقیزستان درگذشتند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد: حدود 1085 کودک مبتلا به COVID-19 در بیمارستان های سراسر قرقیزستان تحت درمان پزشکی قرار گرفتند.

551 نفر از آنها دارای PCR عفونت ویروس کرونا بودند ، 391 نفر ذات الریه با علائم COVID-19 داشتند.

در این گزارش آمده است: “در مجموع 5 کودک در بیمارستان ها فوت کردند. دو نفر از آنها دارای PCR هستند که ویروس کرونا ویروس را تایید کرده است. سه نفر مبتلا به ذات الریه با علائم COVID-19 بودند.”

Author: admin