خدمات گمرکی و کیفری ، صندوق املاک دولتی از جمله آژانس های کم اعتماد در قرقیزستان است

خدمات گمرکی و کیفری ، صندوق املاک دولتی از جمله آژانس های کم اعتماد در قرقیزستان است

کمیته ملی آمار

Tainynews – شاخص اعتماد جمعیت در نیمه دوم سال 2020 در قرقیزستان 25 امتیاز کسب کرد ، این برای 2 …

Author: admin