قرقیزستان در نظر دارد اجلاس بین المللی رئیس دانشگاه ها را در ماه سپتامبر برگزار کند

قرقیزستان در نظر دارد اجلاس بین المللی رئیس دانشگاه ها را در ماه سپتامبر برگزار کند

سرپرست وزارت آموزش و علوم آلمازبک بیشنالیف

Tainynews – قرقیزستان قصد دارد اجلاس بین المللی روسای دانشگاه را در سپتامبر 2021 برگزار کند …

Author: admin