83 نفر از قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

83 نفر از قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 83 بیمار در طی روز گذشته از عفونت ویروس کرونا و ذات الریه بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیافت ها شامل 32 مورد در منطقه چوی ، 30 مورد در بیشكك ، 7 مورد در منطقه اوش ، 6 مورد در منطقه جلال آباد ، 3 مورد در اوش ، 2 نفر در منطقه نارین ، 2 مورد در منطقه ایسیك كول ، 1 مورد در منطقه تالاس است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 82006 مورد رسیده است.

Author: admin