هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان گزارش نشده است

هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان گزارش نشده است

Tainynews – هیچ یک از ویروس های کرونا ویروس کرونا در طی یک روز گذشته در قرقیزستان ثبت نشده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

دو کارگر پزشکی پس از بهبودی در خانه به مدت یک روز از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4192 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4109 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin