دادستان گفت ، رایمبک ماترائیموف خسارت 2 میلیارد تومانی را جبران کرد

دادستان گفت ، رایمبك ماترائیموف خسارت 2 میلیارد تومانی را جبران كرد

Tainynews – دادگاه معاون سابق رئیس خدمات گمرک ، رایمبک ماترائیموف در دادگاه منطقه Pervomai در تاریخ 11 فوریه به ریاست قاضی گلزات دیکانبایوا ادامه یافت …

Author: admin