6 دانش آموز مدرسه پس از شروع مجدد کلاسهای آفلاین در بیشکک به ویروس کرونا مبتلا شدند

6 دانش آموز مدرسه پس از شروع مجدد کلاسهای آفلاین در بیشکک به ویروس کرونا مبتلا شدند

Tainynews باکتیگول اسماعیلوا رئیس اداره بهداشت عمومی در جلسه در دفتر شهردار در 11 فوریه گفت: شش دانش آموز مدرسه با از سرگیری کلاسهای آفلاین در بیشکک به عفونت ویروس کرونا مبتلا شدند.

وی گفت ، هیچ كدام از كودكانی كه با همسالان آلوده خود تماس گرفته اند از نظر COVID-19 مثبت نبوده اند.

باتیگول اسماعیلووا اظهار داشت ، وضعیت COVID-19 پایدار است.

دانش آموزان کلاس های 1 ، 5 ، 9 و 11 از 18 ژانویه کلاس های آفلاین را از سر گرفتند. بقیه دانش آموزان به صورت آنلاین تحصیل می کنند.

Author: admin