نوجوان درگذشت ، فرد دیگر در اثر انفجار در خانه ای در خارج از بیشکک زخمی شد

نوجوان درگذشت ، فرد دیگر در اثر انفجار در خانه ای در خارج از بیشکک زخمی شد

Tainynews – انفجار در خانه ای در حومه شهر بیشکک یک کشته و یک نفر زخمی برجای گذاشت.

وزارت شرایط اضطراری گفت که یک خط لوله گاز در خانه منفجر شده است.

این حادثه در روستای عالم الدین رخ داد.

وزارت شرایط اضطراری گفت: یک پسر 14 ساله درگذشت ، یک نفر دیگر زخمی شد.

Author: admin