قرقیزستان کمک دیگری از چین دریافت می کند

قرقیزستان کمک دیگری از چین دریافت می کند

Tainynews – وزارت امور خارجه قرقیزستان گفت: – قرقیزستان در تاریخ 12 ماه مه توسط رئیس جمهور از طرف چینی ساز و کار همکاری منطقه ای بین بخشی “گفتگوی امنیتی قرقیزستان و چین” کمک های بشردوستانه دریافت کرده است ، …

Author: admin