ساخت بیمارستان بیماری های عفونی در نارین به دلیل کمبود بودجه متوقف شد

ساخت بیمارستان بیماری های عفونی در نارین به دلیل کمبود بودجه متوقف شد

Tainynews – تورموش گزارش داد ، احداث یک بیمارستان 70 عاملی بستری در نارین یک ماه پیش متوقف شد.

بیمارستان 90٪ پیشرفت دارد. روند ساخت و ساز به دلیل کمبود بودجه متوقف شد.

آرتم نوویکوف ، معاون اول نخست وزیر قول داد بودجه لازم برای تکمیل ساخت و ساز اختصاص یابد.

ساخت بیمارستان در آگوست سال 2020 آغاز شد.

Author: admin