برنامه توسعه ملل متحد برای رایزنی با قرقیزستان در مورد بدهی مبادله حفاظت از محیط زیست

برنامه توسعه ملل متحد برای رایزنی با قرقیزستان در مورد بدهی مبادله حفاظت از محیط زیست

Tainynews – معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی Ulukbek Karmyshakov در 11 فوریه با لوئیز چمبرلین ، نماینده UNDP دیدار کرد ، گزارش خدمات مطبوعاتی دولت …

Author: admin