اگر قیمت های جهانی ، نرخ ارز دلار آمریکا افزایش یابد ، سپس قیمت ها در قرقیزستان نیز افزایش می یابد ، این تورم وارداتی است: تنظیم کننده

اگر قیمت های جهانی ، نرخ ارز افزایش یابد ، سپس قیمت ها در قرقیزستان نیز افزایش می یابد ، این تورم وارداتی است: تنظیم کننده

Tainynews – رئیس بانک ملی قرقیزستان ، تولکونبک عبدی گولوف در پاسخ به این س howال که چگونه تنظیم کننده موفق شد تورم را در 5-7 keep نگه دارد …

Author: admin