43 مورد COVID-19 به مدت 2 ماه در کودکان بیشکک ثبت شده است

43 مورد COVID-19 به مدت 2 ماه در کودکان بیشکک ثبت شده است

Tainynews Ainagul Riskulbekova معاون اداره بهداشت و کنترل بیماری های اپیدمیولوژیک گفت: 43 مورد ویروس کرونا در ژانویه تا فوریه در میان کودکان در بیشکک ثبت شده است.

وی گفت: “13 كودك پس از شروع مجدد كلاسهای آفلاین در مدارس به ویروس كرونا مبتلا شدند. آنها ویروس كرونا را نه در مدرسه ، بلكه در خانه گرفتند. 6 معلم مدرسه نیز به بیماری COVID-19 مبتلا شدند.”

Ainura Akmatova ، مدیر بخش بهداشت عمومی گفت ، تعداد کمی از این کودکان دچار عوارض بودند.

آینورا آکماتووا افزود: “آنها علائمی شبیه به سندرم کاوازاکی دارند. این موارد کم است.”

Author: admin