تلفات ذات الریه در سال 2020 در قرقیزستان 2.2 برابر افزایش یافته است

تلفات پنومونی در سال 2020 در قرقیزستان 2.2 برابر افزایش یافته است

Tainynews – 626 نفر در سال 2019 در قرقیزستان بر اثر ذات الریه درگذشتند. طبق کمیته ملی آمار در سال 2020 ، تلفات ذات الریه به 1407 نفر رسید.

10 مرگ ناشی از ذات الریه در سال 2019 100000 نفر را تشکیل می دهد ، در حالی که این رقم در سال 2020 21 نفر است.

بیشترین میزان متوسط ​​مرگ و میر ناشی از ذات الریه در مناطق چوی و نارین ، بیشکک گزارش شده است.

بیشکک ، اوش و منطقه تالاس از متوسط ​​نرخ مرگ و میر COVID-19 فراتر رفتند.

Author: admin