قزاقستان در 12 فوریه 82 مورد جدید پنومونی COVID-19 را تأیید کرد

قزاقستان در 12 فوریه 82 مورد جدید ذات الریه COVID-19 را تأیید کرد

Tainynews – قزاقستان 82 مورد جدید ذات الریه COVID-19 را در 12 فوریه تأیید کرد.

1 مورد مرگ و 286 مورد بهبودی ناشی از ذات الریه نیز برای روز گزارش شد.

از اول آگوست قزاقستان در مجموع 48522 مورد ذات الریه ، 592 مورد مرگ و 38523 مورد بهبودی را تأیید کرده است.

Author: admin