2 مورد دیگر از ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

2 مورد دیگر از ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – دو مرگ ناشی از COVID-19 در طی روز در قرقیزستان ثبت شد ، تیم عملیاتی سراسری برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است در 13 فوریه

1 مرگ در بیشکک و یک مورد در منطقه چوی ثبت شده است.

از مارس 2020 ، تعداد قربانیان قرقیزستان در اثر ویروس کرونا به 1،441 نفر رسید.

Author: admin