رئیس آژانس امنیت ملی قرقیزستان در آلمان تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت

رئیس آژانس امنیت ملی قرقیزستان در آلمان تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت

Tainynews – کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی ایالت ، در یک بیمارستان در Germnay تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته است.

Otkurbek Rakhmanov عکسی از تاشیف را روی تخت بیمارستان در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد. به گفته وی ، این عمل جراحی سخت بود ، ساعت 8 صبح شروع شد و تاشیف در ساعت 6:30 بعد از ظهر به هوش آمد. به وقت برلین. خود جراحی 3 ساعت طول کشید.

پیش از این گزارش شده بود که تاشیف برای جراحی قلب به آلمان رفته است.

Author: admin