1 کارگر پزشکی دیگر برای آزمایش COVID-19 در قرقیزستان مثبت است

1 کارگر پزشکی دیگر برای آزمایش COVID-19 در قرقیزستان مثبت است

Tainynews – 1 کارگر پزشکی دیگر در 24 ساعت آزمایش COVID-19 مثبت ، تیم عملیاتی سراسری برای پاسخ به ویروس کرونا در 13 فوریه گفت.

این پرونده در منطقه ایسیک کول ثبت شده است.

در طی یک روز ، 1 کارگر پزشکی پس از بهبود از بیمارستان مرخص شد و 3 کارگر پزشکی به انزوا از خود پایان دادند.

تعداد کل کارگران پزشکی تشخیص داده شده با COVID-19 به 4195 نفر رسید که از این میان 4117 کارگر پزشکی بهبود یافته بودند.

Author: admin